THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 18/03/2018 đến 18/03/2018 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Chủ nhật
18/03/2018
Chủ nhật
18/03/2018
Chủ nhật
18/03/2018
Chủ nhật
18/03/2018
Chủ nhật
18/03/2018
Chủ nhật
18/03/2018
Chủ nhật
18/03/2018

 

Hình ảnh hoạt động HVT10