THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sinh hoạt tuần thay đổi lúc 06:13:23 AM, 19-10-2016

SINH HOẠT TUẦN 10 2016.2017
( Từ ngày 17/10/2016 đến 23/10/2016 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ hai
17/10/2016
+ Tuyên dương khen thưởng các tập thể tham gia tốt Công trình Liên Đội:
* Chi Đội Nguyễn Trãi - Lớp 96
* Chi Đội Nguyễn Nhạc - Lớp 914
* Chi Đội Hồ Quý Ly - Lớp 84
 
+ Tuyên dương khen thưởng các tập thể xuất sắc trong thi đua Tuần 9:
* Chi Đội Lê Lai - Lớp 92
* Chi Đội Trần Bình Trọng - Lớp 815

* Hoạt động "Chi Đội em mang tên nhân vật lịch sử" - Tuần thứ 6: 
+ Tuyên dương khen thưởng các tập thể tham gia tốt Công trình Liên Đội:
* Chi Đội Nguyễn Bặc - Lớp 74
* Chi Đội Lưu Cơ - Lớp 710
* Chi Đội Lạc Long Quân - Lớp 66

+ Tuyên dương khen thưởng các tập thể xuất sắc trong thi đua Tuần 9:
* Chi Đội Đinh Điền - Lớp 713
* Chi Đội Lý Công Uẩn - Lớp 72
* Chi Đội Lê Chân - Lớp 613
Thứ ba
18/10/2016
* * Hoạt động "Chi Đội em mang tên nhân vật lịch sử" - Tuần thứ 6: 
* Sinh hoạt Nhóm dân ca Nam Bộ (16g45 - 17g45)
Thứ tư
19/10/2016
* Làm việc nhóm thông tin
* Hoạt động "Chi Đội em mang tên nhân vật lịch sử" - Tuần thứ 6: 
* Làm việc nhóm thông tin
* Hoạt động "Chi Đội em mang tên nhân vật lịch sử" - Tuần thứ 6: 
* Tập huấn chuyên đề "Nghi thức - Trống đội"(16g45 - 17g45)
Thứ năm
20/10/2016
* Trao kinh phí xây "Nhà tình bạn thứ 12" * Hoạt động "Chi Đội em mang tên nhân vật lịch sử" - Tuần thứ 5: 
Thứ sáu
21/10/2016
* Giao ban LT - CĐT
* Hoạt động "Chi Đội em mang tên nhân vật lịch sử" - Tuần thứ 6: 
* Giao ban LT - CĐT
Thứ bảy
22/10/2016
* * Sinh hoạt Đội nghi thức (15g - 16g30)
Chủ nhật
23/10/2016
* Sinh hoạt Đội nghi thức (8g - 9g30)
* Sinh hoạt Nhóm khéo tay kỹ thuật (9g30 - 11g)
* Sinh hoạt Đội kỹ năng (13g30 - 15g30)
* CLB Chỉ huy Đội - Lá Xanh - Nghi lễ Q10 sinh hoạt từ 13g30 - 15g30 tại Nhà Thiếu Nhi Quận 10

 

Hình ảnh hoạt động HVT10