THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sinh hoạt tuần thay đổi lúc 09:19:39 PM, 15-12-2016

SINH HOẠT TUẦN NT1 2016.2017
( Từ ngày 22/01/2017 đến 29/01/2017 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Chủ nhật
22/01/2017
* *
Thứ hai
23/01/2017
*
Thứ ba
24/01/2017

*
Thứ tư
25/01/2017
* *
Thứ năm
26/01/2017

Thứ sáu
27/01/2017
*
Thứ bảy
28/01/2017
*

 

Hình ảnh hoạt động HVT10