THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 19/11/2017 đến 19/11/2017 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Chủ nhật
19/11/2017
Chủ nhật
19/11/2017
Chủ nhật
19/11/2017
Chủ nhật
19/11/2017
Chủ nhật
19/11/2017
Chủ nhật
19/11/2017
Chủ nhật
19/11/2017

 

Hình ảnh hoạt động HVT10