305â23 119ờ Thứ nămà 13:19 ICT Thứ năm, 02/02/2023HVT10   Bản đồ
Nguồn dữ liệu Gis: chinhphu.vn

 

Hình ảnh hoạt động HVT10