612â20 841ờ Thứ sáuà 20:41 ICT Thứ sáu, 27/11/2020HVT10   Bản đồ
Nguồn dữ liệu Gis: chinhphu.vn

 

Hình ảnh hoạt động HVT10