DANH SÁCH BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI 69

Năm Học 2013 - 2014
STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ
1 HUỲNH HUỆ LINH CHI ĐỘI TRƯỞNG
2 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG CHI ĐỘI PHÓ 
3 NGUYỄN VÂN ANH ỦY VIÊN HỌC TẬP
4  LÝ NGỌC NHƯ ỦY VIÊN LAO ĐỘNG
5 LÊ NGỌC KHÁNH TRUNG ỦY VIÊN KIỂM TRA

 

Tác giả bài viết: CĐT69