372â23 356ờ Thứ nămà 03:56 EDT Thứ năm, 01/06/2023HVT10   Khối 7   THÔNG TIN KHỐI 7
Liên hệ nhanh
Họ tên: (*)
Email: (*)
Điện thoại: (*)
Tiêu đề: (*)
Gửi tới bộ phận:(*)
Nội dung: (*)
Mã bảo mật (*) Mã chống spam Thay mới
**Xin vui lòng điền đầy đủ những nội dung được đánh dấu sao (*)

Tra cứu Sổ Chi Đội

Tra cứu Sổ Liên Đội

CHUYÊN HIỆU ĐỘI VIÊN

Youtube HVT10

Khảo sát trực tuyến

HÌnh ảnh lưu niệm

Lưu bút HVT10

Tài liệu rèn luyện

Danh sách học sinh giỏi Khối 7 - Năm học 2012 - 2013

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/08/2013 21:21 - Người đăng bài viết: HVT10 Admin | Đã xem: 1535
Danh sách học sinh giỏi Khối 7 - Năm học 2012 - 2013
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI KHỐI 7 NĂM HỌC 2012 - 2013
STT Tên học sinh Lớp TB CN Học lực H.Kiểm
1 Đàm Thị Thanh Loan 74 9,6 Giỏi Tốt
2 Lý Thanh Thảo 716 9,6 Giỏi Tốt
3 Nguyễn Anh Duy 73 9,5 Giỏi Tốt
4 Hồ Hạnh Băng 74 9,5 Giỏi Tốt
5 Lý Nhã Văn 74 9,5 Giỏi Tốt
6 Lê Phương Khanh 715 9,5 Giỏi Tốt
7 Lê Quỳnh Bảo Ngọc 715 9,5 Giỏi Tốt
8 Dương Lâm Như Tâm 716 9,5 Giỏi Tốt
9 Phạm Thiên Tân 716 9,5 Giỏi Tốt
10 Mai Yến Vy 73 9,4 Giỏi Tốt
11 Trần Gia Hân 74 9,4 Giỏi Tốt
12 Đinh Bảo Vân 74 9,4 Giỏi Tốt
13 Đinh Ngọc Hồng Ân 75 9,4 Giỏi Tốt
14 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 78 9,4 Giỏi Tốt
15 Nhan Thanh Phụng 714 9,4 Giỏi Tốt
16 Trịnh Bảo Châu 716 9,4 Giỏi Tốt
17 Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu 73 9,3 Giỏi Tốt
18 Nguyễn Phúc An Mỹ Duyên 73 9,3 Giỏi Tốt
19 Võ Thủy Vệ Giang 73 9,3 Giỏi Tốt
20 Nguyễn Kim Cát Tường 73 9,3 Giỏi Tốt
21 Trần Trương Gia Hân 74 9,3 Giỏi Tốt
22 Nghiêm Hoàng Thảo Vy 74 9,3 Giỏi Tốt
23 Hồ Lê Tấn Khải 714 9,3 Giỏi Tốt
24 Nguyễn Kim Lợi 714 9,3 Giỏi Tốt
25 Tạ Sâm Thái 714 9,3 Giỏi Tốt
26 Lê Thị Minh Tuyền* 714 9,3 Giỏi Tốt
27 Trần Phạm Kim Thủy 715 9,3 Giỏi Tốt
28 Nguyễn Việt Tiến 716 9,3 Giỏi Tốt
29 Lê Thanh Vy 71 9,2 Giỏi Tốt
30 Nguyễn Minh Chiến 73 9,2 Giỏi Tốt
31 Lê Thúy Quỳnh 73 9,2 Giỏi Tốt
32 Nguyễn Hồng Anh 74 9,2 Giỏi Tốt
33 Lâm Mai Ngân Giang 74 9,2 Giỏi Tốt
34 Đặng Huỳnh Nga 74 9,2 Giỏi Tốt
35 Lâm Đào Phương Nhi 74 9,2 Giỏi Tốt
36 Bùi Huỳnh Thanh Vân 74 9,2 Giỏi Tốt
37 Huỳnh Tường Vân 74 9,2 Giỏi Tốt
38 Trương Huệ Mẫn 75 9,2 Giỏi Tốt
39 Tạ Như Quỳnh 75 9,2 Giỏi Tốt
40 Vũ Quang Sang 714 9,2 Giỏi Tốt
41 Nguyễn Các Ngọc Khê 715 9,2 Giỏi Tốt
42 Lương Xuân Thuỷ 715 9,2 Giỏi Tốt
43 Quan Anh Thư 715 9,2 Giỏi Tốt
44 Nguyễn Minh Tiến 71 9,1 Giỏi Tốt
45 Ngô Điền Nhi 73 9,1 Giỏi Tốt
46 Nguyễn Trọng Nhân 74 9,1 Giỏi Tốt
47 Hoàng Gia Linh 77 9,1 Giỏi Tốt
48 Phan Ngọc Lê Vy 78 9,1 Giỏi Tốt
49 Đinh Thị Đan Phượng 79 9,1 Giỏi Tốt
50 Tân Diệu Quyền 710 9,1 Giỏi Tốt
51 Trương Minh Uyên 715 9,1 Giỏi Tốt
52 Danh Ánh Minh 716 9,1 Giỏi Tốt
53 Đào Đức Huy 71 9,0 Giỏi Tốt
54 Đặng Kim Anh 72 9,0 Giỏi Tốt
55 Phạm Quang Trường Huy 72 9,0 Giỏi Tốt
56 Trần Anh Khoa 72 9,0 Giỏi Tốt
57 Bùi Huỳnh Như 72 9,0 Giỏi Tốt
58 Phạm Huỳnh Thanh Hiếu 73 9,0 Giỏi Tốt
59 Trần Ngọc Diệp 74 9,0 Giỏi Tốt
60 Nguyễn Mỹ Dung 74 9,0 Giỏi Tốt
61 Trương Kiết Dung 74 9,0 Giỏi Tốt
62 Lê Nguyễn Minh Thi 74 9,0 Giỏi Tốt
63 Lê Nguyễn Tú Nhi 77 9,0 Giỏi Tốt
64 Lê Tuyến Phi Vân 78 9,0 Giỏi Tốt
65 Huỳnh Bảo Nghi 711 9,0 Giỏi Tốt
66 Sầm Bội Thi 711 9,0 Giỏi Tốt
67 Phan Hoàng Anh 72 8,9 Giỏi Tốt
68 Huỳnh Dịch Bình 72 8,9 Giỏi Tốt
69 Trần Kiến Năng 72 8,9 Giỏi Tốt
70 Hà Ngọc Phương Trâm 72 8,9 Giỏi Tốt
71 Vũ Hải Anh 73 8,9 Giỏi Tốt
72 Võ Hoàng Duy 73 8,9 Giỏi Tốt
73 Nguyễn Thị Thanh Thúy 73 8,9 Giỏi Tốt
74 Lê Thùy Trang 73 8,9 Giỏi Tốt
75 Trần Phan Đông Phương 74 8,9 Giỏi Tốt
76 Nguyễn Phúc Toàn 74 8,9 Giỏi Tốt
77 Lê Châu Ngọc Trinh 74 8,9 Giỏi Tốt
78 Đặng Thanh Trúc 77 8,9 Giỏi Tốt
79 Huỳnh Hoàng Long 78 8,9 Giỏi Tốt
80 Lê Thị Mỹ Quỳnh 714 8,9 Giỏi Tốt
81 Lê Ngọc Phương Linh 715 8,9 Giỏi Tốt
82 Trương Mẫn Nhi 716 8,9 Giỏi Tốt
83 Nguyễn Huỳnh Minh Anh 71 8,8 Giỏi Tốt
84 Từ Chí Giang 71 8,8 Giỏi Tốt
85 Huỳnh Gia Toàn 71 8,8 Giỏi Tốt
86 Lương Hoàng Minh 72 8,8 Giỏi Tốt
87 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 72 8,8 Giỏi Tốt
88 Lê Thái Sơn 72 8,8 Giỏi Tốt
89 Nguyễn Hoàng Anh Thi 72 8,8 Giỏi Tốt
90 Bùi Nguyễn Kiều Khanh 74 8,8 Giỏi Tốt
91 Nguyễn Minh Nhựt 74 8,8 Giỏi Tốt
92 Nguyễn Hà Bích Phương 74 8,8 Giỏi Tốt
93 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 77 8,8 Giỏi Tốt
94 Khưu Tố Nghi 78 8,8 Giỏi Tốt
95 Nguyễn Ngọc Thanh Loan 79 8,8 Giỏi Tốt
96 Võ Thụy Thanh Trúc 710 8,8 Giỏi Tốt
97 Tống Ngọc Kim Hải 711 8,8 Giỏi Tốt
98 Đỗ Ngọc Linh 716 8,8 Giỏi Tốt
99 Trần Thục Minh 716 8,8 Giỏi Tốt
100 Trịnh Phạm Thanh Tuyền 716 8,8 Giỏi Tốt
101 Tô Mỹ Ngân 71 8,7 Giỏi Tốt
102 Hà Hải Duy 72 8,7 Giỏi Tốt
103 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 72 8,7 Giỏi Tốt
104 Nguyễn Cao Tường Lam 72 8,7 Giỏi Tốt
105 Diệp Kim Long 72 8,7 Giỏi Tốt
106 Tạ Hữu Lý 72 8,7 Giỏi Tốt
107 Lữ Thị Trúc Mai 72 8,7 Giỏi Tốt
108 Phạm Hồng Lynh Đa 73 8,7 Giỏi Tốt
109 Nguyễn Ngọc Huy 73 8,7 Giỏi Tốt
110 Đoàn Kim Tấn 73 8,7 Giỏi Tốt
111 Trịnh Thục Trinh 73 8,7 Giỏi Tốt
112 Lưu Mộng Tuyết 73 8,7 Giỏi Tốt
113 Phan Gia Linh 75 8,7 Giỏi Tốt
114 Phan Hoàng Duy 78 8,7 Giỏi Tốt
115 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 711 8,7 Giỏi Tốt
116 Đoàn Việt Hương 714 8,7 Giỏi Tốt
117 Nguyễn Thái Anh Tài 714 8,7 Giỏi Tốt
118 Lê Trọng Vinh 714 8,7 Giỏi Tốt
119 Trần Hoàng Long 715 8,7 Giỏi Tốt
120 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 715 8,7 Giỏi Tốt
121 Phạm Hoàng Thiên Tính 716 8,7 Giỏi Tốt
122 Lư Tuệ Thư 71 8,6 Giỏi Tốt
123 Văn Thụy Hồng Ân 72 8,6 Giỏi Tốt
124 Trần Phạm Mỹ Hiền 72 8,6 Giỏi Tốt
125 Lương Kim Mẫn 72 8,6 Giỏi Tốt
126 Huỳnh Ngọc Phương 72 8,6 Giỏi Tốt
127 Giang Liễu Dinh 73 8,6 Giỏi Tốt
128 Nguyễn Trung Khang 73 8,6 Giỏi Tốt
129 Võ Trần Duy Long 73 8,6 Giỏi Tốt
130 Nguyễn Dương Hoàng Nhi 73 8,6 Giỏi Tốt
131 Nguyễn Đình Tuấn 73 8,6 Giỏi Tốt
132 Nguyễn Trịnh Minh Vy 75 8,6 Giỏi Tốt
133 Từơng Thục Mẫn 76 8,6 Giỏi Tốt
134 Lê Đạt Nhân Trí 76 8,6 Giỏi Tốt
135 Phạm Trường Phát 77 8,6 Giỏi Tốt
136 Huỳnh Bích Oanh 78 8,6 Giỏi Tốt
137 Trần Anh Phụng 78 8,6 Giỏi Tốt
138 Nguyễn Phạm Hoàng Long 79 8,6 Giỏi Tốt
139 Trần Thụy Bảo Thy 79 8,6 Giỏi Tốt
140 Lê Triển Hào 716 8,6 Giỏi Tốt
141 Dương Minh Nghĩa 716 8,6 Giỏi Tốt
142 Huỳnh Tuyết Ngọc 716 8,6 Giỏi Tốt
143 Đỗ Đức Duy 72 8,5 Giỏi Tốt
144 Dương Hoàng Thiện Đức 72 8,5 Giỏi Tốt
145 Nguyễn Lạc Tường Nghi 72 8,5 Giỏi Tốt
146 Nguyễn Huy Tú 72 8,5 Giỏi Tốt
147 An Thủy Mỹ Duyên 73 8,5 Giỏi Tốt
148 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 73 8,5 Giỏi Tốt
149 Lê Minh Quân 73 8,5 Giỏi Tốt
150 La Bảo Trân 73 8,5 Giỏi Tốt
151 Đinh Thị Quỳnh Dao 74 8,5 Giỏi Tốt
152 Bùi Thiện Duy 74 8,5 Giỏi Tốt
153 Nguyễn Thiên Phát 75 8,5 Giỏi Tốt
154 Trương Quốc Hữu 77 8,5 Giỏi Tốt
155 Lê Đỗ Lan Khanh 78 8,5 Giỏi Tốt
156 Võ Thanh Thảo 78 8,5 Giỏi Tốt
157 Đào Minh Đức 710 8,5 Giỏi Tốt
158 Tăng Thuận Phát 710 8,5 Giỏi Tốt
159 Nguyễn Phương Anh 712 8,5 Giỏi Tốt
160 Nguyễn Ngọc Vân Anh 714 8,5 Giỏi Tốt
161 Bùi Tú Sương 714 8,5 Giỏi Tốt
162 Phạm Châu Anh 715 8,5 Giỏi Tốt
163 Phạm Hoàng Long 715 8,5 Giỏi Tốt
164 Cung Cao Nhã Minh 715 8,5 Giỏi Tốt
165 Lê Thị Thu Trang 715 8,5 Giỏi Tốt
166 Trịnh Khánh Vy 715 8,5 Giỏi Tốt
167 Lê Hoàng Gia Bảo 72 8,4 Giỏi Tốt
168 Phan Minh Duy 72 8,4 Giỏi Tốt
169 Nguyễn Anh Hào 72 8,4 Giỏi Tốt
170 Nguyễn Quốc Minh 72 8,4 Giỏi Tốt
171 Lê Thị Kim Ngân 73 8,4 Giỏi Tốt
172 Trần Thúy Uyên 73 8,4 Giỏi Tốt
173 Nguyễn Hải Đăng 74 8,4 Giỏi Tốt
174 Lê Bỉnh Hiếu 74 8,4 Giỏi Tốt
175 Phạm Hoàng Mai 74 8,4 Giỏi Tốt
176 Quan Gia Bội 79 8,4 Giỏi Tốt
177 Nguyễn Phương Uyên 712 8,4 Giỏi Tốt
178 Trần Thành Đạt 715 8,4 Giỏi Tốt
179 Trần Tiến Đạt 715 8,4 Giỏi Tốt
180 Phan Ngọc Phương Thảo 716 8,4 Giỏi Tốt
181 Vương Tử Long 72 8,3 Giỏi Tốt
182 Từ Tú Vân 72 8,3 Giỏi Tốt
183 Lê Nguyễn Kiều Giao 73 8,3 Giỏi Tốt
184 Trịnh Vĩnh Ninh 73 8,3 Giỏi Tốt
185 Ninh Thuỵ Thùy Linh 74 8,3 Giỏi Tốt
186 Triệu Vĩ Khang 76 8,3 Giỏi Tốt
187 Ngô Thái Hiền 77 8,3 Giỏi Tốt
188 Giang Ngọc Linh 79 8,3 Giỏi Tốt
189 Nguyễn Thái Minh Tâm 711 8,3 Giỏi Tốt
190 Nguyễn Tấn Minh Quang 713 8,3 Giỏi Tốt
191 Trần Hoàng Kim 715 8,3 Giỏi Tốt
192 Vũ Quốc Anh 716 8,3 Giỏi Tốt
193 Đinh Thị Minh Ngọc 716 8,3 Giỏi Tốt
194 Lê Kim Thư 716 8,3 Giỏi Tốt
195 Nguyễn Văn Hoàng Anh 71 8,2 Giỏi Tốt
196 Phùng Nguyễn Quốc Bảo 72 8,2 Giỏi Tốt
197 Nguyễn Hoàng Phúc 72 8,2 Giỏi Tốt
198 Âu Dương Mỹ Ưng 72 8,2 Giỏi Tốt
199 Trịnh Ngọc Diệp 73 8,2 Giỏi Tốt
200 Võ Xuân Phương 710 8,2 Giỏi Tốt
201 Triệu Võ Hoàng Trinh 710 8,2 Giỏi Tốt
202 Hà Thụy Nhàn 712 8,2 Giỏi Tốt
203 Đặng Bảo Long 716 8,2 Giỏi Tốt
204 Nguyễn Hoàng Thiên 716 8,2 Giỏi Tốt
205 Nguyễn Hà Thảo Uyên 716 8,2 Giỏi Tốt
206 Nguyễn Bá Lương 74 8,1 Giỏi Tốt
207 Huỳnh Thanh Ngân 74 8,1 Giỏi Tốt
208 Huỳnh Văn Trọng 74 8,1 Giỏi Tốt
209 Dương Bảo Quỳnh 77 8,1 Giỏi Tốt
210 Cao Văn Hậu 78 8,1 Giỏi Tốt
211 Ngô Dương Phương Linh 78 8,1 Giỏi Tốt
212 Bùi Trung Hiếu 710 8,1 Giỏi Tốt
213 Trầm Minh Huy 711 8,1 Giỏi Tốt
214 Nguyễn Quốc Huy 714 8,1 Giỏi Tốt
215 Ngô Hoàng Phúc Nguyên 715 8,1 Giỏi Tốt
216 Trần Nghị Long 716 8,1 Giỏi Tốt
217 Nguyễn Thị Kim Sang 716 8,1 Giỏi Tốt
218 Hoàng Đoàn Long Khang 73 8,0 Giỏi Tốt
219 Trần Quốc Bảo 74 8,0 Giỏi Tốt
220 Trần Nhật Uyên 74 8,0 Giỏi Tốt
221 Hồ Vĩnh Phong 76 8,0 Giỏi Tốt
222 Nguyễn Thanh Thảo 77 8,0 Giỏi Tốt
223 Bạch Đoàn Phương Uyên 78 8,0 Giỏi Tốt
224 Trần Ngọc Minh Thư 712 8,0 Giỏi Tốt
225 Vũ Minh Trung 713 8,0 Giỏi Tốt


Nguồn tin: Trường THCS Hoàng Văn Thụ Quận 10

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động HVT10

 • Kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016
 • Thông báo số 6
 • Thông báo số 5
 • Thông báo số 4
 • Thông báo số 3
 • Thông báo số 2
 • Thông báo số 1
 • Lịch kiểm tra học kỳ 2
 • Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ Năm 2015
 • Kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 • Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Quà xuân 2015
 • Tham dự hoạt động cấp thành
 • Tham dự hoạt động cấp Quận
 • Hội trại truyền thống 9/1
 • Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam
 • Bản tin phát thanh số thứ 5
 • Liên hoan
 • ​13 tuổi thay mẹ nuôi em
 • Quá trình hình thành và phát triển