407â24 347ờ Thứ haià 15:47 ICT Thứ hai, 20/05/2024HVT10   Giới thiệu
Liên hệ nhanh
Họ tên: (*)
Email: (*)
Điện thoại: (*)
Tiêu đề: (*)
Gửi tới bộ phận:(*)
Nội dung: (*)
Mã bảo mật (*) Mã chống spam Thay mới
**Xin vui lòng điền đầy đủ những nội dung được đánh dấu sao (*)

Tra cứu Sổ Liên Đội

Tra cứu Sổ Chi Đội

Văn bản mới nhất

CHUYÊN HIỆU ĐỘI VIÊN

Youtube HVT10

Khảo sát trực tuyến

HÌnh ảnh lưu niệm

Lưu bút HVT10

Tài liệu rèn luyện

Giao lưu quốc tế

STT

HỌ TÊN

HÌNH ẢNH

CHỨC VỤ

SỰ KIỆN

1

(không còn hồ sơ lưu)  

 

Liên hoan "Thiếu nhi 3 nước Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam", tại nước Cam-pu-chia.

2

Lâm Đình Thắng * Liên Đội Phó Đại biểu Diễn đàn "Tuổi 15 Châu Á" tại Nhật Bản, năm 1997

3

Lưu Thị Trang * Liên Đội Phó Trại hè "Vòng tay bè bạn" Lần 1 - Giao lưu thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Canpuchia - Hè 2010

4

Hứa Mỹ Tuệ * Liên Đội Trưởng Trại hè "Vòng tay bè bạn" Lần 2 - Giao lưu thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Canpuchia - Hè 2012
5 Lý My My   Liên Đội Phó Trại hè "Vòng tay bè bạn" Lần 3 - Giao lưu thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Canpuchia - Hè 2014


Giao lưu toàn quốc, khu vực

STT

HỌ TÊN, ĐƠN VỊ

HÌNH ẢNH

CHỨC VỤ

SỰ KIỆN

1

Nguyễn Thị Tố Như  

(không còn hồ sơ lưu)

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

2

Hồ Lộc Nhìn  

Liên Đội Trưởng

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc Lần thứ 4, năm 1995, tại thủ đô Hà Nội

3

Vũ Ngọc Phương Trâm     

Phụ trách Sao

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc Lần thứ 5, năm 2000, tại thủ đô Hà Nội

4

Trần Nguyễn Trường Sinh *

Liên Đội Phó

Đại biểu "Liên Hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên", năm  2004, tại thủ đô Hà Nội

5

Võ Thị Hồng Nhung  

Liên Đội Trưởng

Đại biểu "Hành trình về với người bạn Trường Sơn", năm 2009

6

Đội Nghi Lễ tham dự  

 

"Liên Hoan Tiếng Kèn Đội ta - Mỡ rộng", tại Kiên Giang, Lần thứ 9, năm 2009

7

Đội Nghi Lễ tham dự  

 

"Liên Hoan Tiếng Kèn Đội ta - Toàn quốc khu vực phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên  - Lần 4", tại Cà Mau, năm 2010

8

Đội Nghi Lễ tham dự  

 

"Liên Hoan Tiếng Kèn Đội ta - Mỡ rộng", tại Kiên Giang, Lần thứ 11, năm 2011

9

Đội Nghi Lễ tham dự     "Liên Hoan Tiếng Kèn Đội ta - Toàn quốc khu vực phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên - Lần 5", tại Quảng Ngãi, năm 2012
10 Đội Nghi Lễ tham dự     "Liên Hoan Tiếng Kèn Đội ta - Mỡ rộng", tại Kiên Giang, Lần thứ 13, năm 2013
11 Đội nghi lễ tham dự     "Liên hoan Tiếng kèn Đội ta - Toàn quốc khu vực phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên Lần 6", tại Tây Ninh, năm 2014
12 Nguyễn Phạm Xuân Thy   Liên Đội Phó "Hành trình theo chân Bác" Lần 2 - Năm 2014
13 Lê Nguyễn Tú Nhi   UCBCHLĐ "Hành trình theo chân Bác" Lần 2 - Năm 2014
14 Nguyễn Mai Thảo Nguyên   UVBCHLĐ "Hành trình theo chân Bác" Lần 2 - Năm 2014


Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố

STT

HỌ TÊN

HÌNH ẢNH

CHỨC VỤ

DANH HIỆU

1 Cao Thị Thùy Liên * Liên Đội Trưởng Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 1 - Năm 1995
2 Nguyễn Phương Thùy * UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 1 - Năm 1995
3 Dương Huệ Phương * Liên Đội Trưởng Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 2 - Năm 1996
4 Đăng Vũ Như Quỳnh   UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 3 - Năm 1997
5 Lý Tuấn Tài * Liên Đội Phó Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 4 - Năm 1998
6 Maria * Liên Đội Trưởng Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 5 - Năm 1999
7 Dương Phi Yến   UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 5 - Năm 1999
8 Huỳnh Việt Quang * Liên Đội Trưởng Giải KK Khối 8 - CHĐ Giỏi cấp thành phố - Lần 6 - Năm 2000
9 Phạm Ngô Kim Nguyên   Liên Đội Phó Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 6 - Năm 2000
10 Võ Thị Hồng Nhung   UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 12 năm 2008
11 Thái Doanh Như   Liên Đội Phó Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 12 năm 2008
12 Lê Hữu Thiện   UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 12 năm 2008
13 Võ Thị Hồng Nhung   Liên Đội Trưởng Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 13 năm 2009
14 Thái Doanh Như   UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 13 năm 2009
15 Trần Lệ Hằng * Liên Đội Phó Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 13 năm 2009
16 Lê Hữu Thiện   UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 13 năm 2009
17 Trương Cẩm Linh   UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 13 năm 2009
18 Lưu Thị Trang * UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 13 năm 2009
19 Võ Trần Hoàng Lâm   UV BCH LĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 13 năm 2009
20 Trần Lệ Hằng * Liên Đội Trưởng Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 14 năm 2010
21 Lê Hữu Thiện   UV BCHLĐ Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố - Lần 14 năm 2010
22 Lưu Thị Trang * Liên Đội Phó Giải 1 đồng đội Khối 7 - CHĐ Giỏi TP - Lần 14 - Năm 2010
23 Lưu Thị Trang * Liên Đội Trưởng Giải 3 tập thể khối 8 - CHĐ Giỏi TP - Lần 15 - 2011
24 Nguyễn Khánh Trang * UVCĐ Giải 3 tập thể khối 8 - CHĐ Giỏi TP - Lần 15 - 2011 & Giải KK Khối 8
25 Nguyễn Lê Tuyết Nhi * UVCĐ Giải 3 tập thể khối 8 - CHĐ Giỏi TP - Lần 15 - 2011
26 Lê Thị Thanh Ngọc * UV BCHLĐ Giải 3 tập thể khối 8 - CHĐ Giỏi TP - Lần 15 - 2011
27 Hứa Mỹ Tuệ * Liên Đội Phó Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 15 - 2011
28 Trần Lục Phương Nhu * UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 15 - 2011
29 Ngô Nguyễn Mỹ Duyên * UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 15 - 2011
30 Hứa Mỹ Tuệ * Liên Đội Trưởng Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 16 - 2012
31 Nguyễn Phạm Xuân Thy * Liên Đội Phó Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 16 - 2012
32 Nguyễn Ngọc Mai * UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 16 - 2012
33 Trịnh Bảo Chảu * UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 16 - 2012
34 Nguyễn Thụy Hoàng Tú * UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 16 - 2012
35 Trần Lục Phương Nhu * UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 16 - 2012
36 Nguyễn Phạm Xuân Thy   Liên Đội Trưởng Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 17 - 2013
37 Trịnh Bảo Châu   Liên Đội Phó Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 17 - 2013
38 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh   UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 17 - 2013
39 Lê Nguyễn Tú Nhi   UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 17 - 2013
40 Quan Anh Thư   UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 17 - 2013
41 Nguyễn Thị Kim Châu   UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 17 - 2013
42 Trịnh Bảo Châu   Liên Đội Trưởng Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 18 - 2014
43 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh   UV BCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 18 - 2014
44 Lê Nguyễn Tú Nhi   UVBCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 18 - 2014
45 Nguyễn Mai Thảo Nguyên   UVBCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 18 - 2014
46 Lý My My   Liên Đội Phó Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 18 - 2014
47 Tôn Thanh Vy   UVBCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 18 - 2014
48 Trần Thị Ngọc Ánh   UVBCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 18 - 2014
49 Huỳnh Huệ Linh   UVBCHLĐ Chỉ huy Đội giỏi cấp TP - Lần 18 - 2014


Danh hiệu, giải thưởng cấp Trung Ương, cấp thành phố, cấp cụm quận, huyện

STT

DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG

Đơn vị Cấp - Năm

HÌNH ẢNH

Cá nhân, Đơn vị

1

Bằng khen Liên Đội Xuất Sắc Thành đoàn - Năm 1995   Liên Đội

2

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn Thành đoàn - Năm 1995 * Cao Thị Thùy Liên (LĐT)

3

Giải thưởng Kim Đồng TW Đoàn - Năm 1997   Nguyễn Vũ Quỳnh Như (LĐT)

4

Giải KK - Hội thi sáng tạo mô hình Thành đoàn - Năm 1998   Nhóm thiết kế- đề tài: "Thành phố tương lại"

5

Bằng khen Liên Đội Xuất sắc TW Đoàn - Năm 2008   Liên Đội

6

Giải A - Hội thi biểu diễn trống kèn Thành đoàn - Năm 2009   Đội Nghi Lễ

7

Giải A - Liên hoan "Tiếng kèn đội ta" Thành đoàn - Năm 2009   Đội Nghi Lễ

8

Giải thưởng Kim Đồng TW Đoàn - Năm 2009   Võ Thị Hồng Nhung (LĐT)

9

Giải A - Liên hoan "Tiếng kèn đội ta" Thành đoàn - Năm 2010   Đội Nghi Lễ

10

Học bổng Vừ A Dính TW Đoàn - Năm 2010 * Trần Lệ Hằng (LĐT)

11

Giải A - Liên hoan "Tiếng kèn đội ta" toàn thành mở rộng - Lần 6 - Năm 2010 TP HCM   Đội nghi lễ

12

Giải A - Liên hoan "Tiếng kèn đội ta" Thành Đoàn - Năm 2011   Đội nghi lễ

13

Huy chương bạc - Chuyên hiệu “Hữu nghị quốc tế” Thành Đoàn - Năm 2012   Trần Khả Vy (UVLĐ)
14 Huy chương bạc - Chuyên hiệu “Nhà Sử học nhỏ tuổi” Thành Đoàn - Năm 2013   Quan Anh Thư (UVLĐ)
15 Học bổng Vừ A Dính TW Đoàn - Năm 2013   Hứa Mỹ Tuệ (LĐP)
16 Bằng khen Liên Đội Xuất Sắc TW Đoàn - Năm 2013   Liên Đội
17 Giải 3 sáng tác truyện ngắn "Ước mơ hồng" NTNTP - Năm 2013   Nguyễn Phạm Xuân Thy (LĐT)
18 Học bổng Vừ A Dính TW Đoàn - Năm 2014   Nguyễn Mai Thảo Nguyên (UVLĐ)
Huỳnh Huệ Linh (UVLĐ)
19 Huy chương bạc - Chuyên hiệu "Em yêu thiên nhiên" Thành Đoàn - Năm 2014   Phạm Tường Khánh Vy (UVLĐ)
20 Huy chương đồng - Chuyên hiệu "Em yêu thiên nhiên" Thành Đoàn - Năm 2014   Nguyễn Phạm Xuân Thy (LĐP)
21 Bằng khen Liên Đội Xuất Sắc TW Đoàn - Năm 2014   Liên Đội


Sự kiện đáng nhớ!
Tham dự các chuyến du khảo bằng xe đạp của thiếu nhi do thành phố, quận tổ chức:

1. "Về nguồn": tại Bà Điểm, Hóc Môn, hè năm 1991 do Hội Đồng Đội Thành Phố tổ chức.

2. "Hào khí miền đông": đi qua tỉnh Đồng Nai, tỉnh Sông Bé, TP HCM, hè năm 1992

do Hội Đồng Đội Thành Phố tổ chức.

3. "Về thăm chuyến khu xưa": đi qua huyện Trảng Bàng, Thị xã Tây Ninh, TW cục miền Nam, hè năm 1994 do Hội Đồng Đội Thành Phố tổ chức.

4. "Nhớ ơn": đi qua Quận Thủ Đức, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi, hè năm 1996 do Hội Đồng Đội Thành Phố tổ chức.

5. "Bút sáng miền Tây": đi qua Thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, Thị xã Bến Tre, huyện Thạnh Phú, hè 1997 do Hội Đồng Đội Thành Phố tổ chức.

6. "Hữu nghị": đến Thành phố Biên Hòa, hè năm 1993 do Hội Đồng Đội Q10 tổ chức

7. "Quê hương Long An": đến huyện Cần Đước, huyện Tân Trụ, Thị xã Tân An, hè 2006 do Nhà Thiếu Nhi Thành Phố & Liên Đội Hoàng Văn Thụ tổ chức.

8. "Bút sáng miền Tây - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", đi qua Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và An Giang, từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2010 do Hội Đồng Đội và Nhà Thiếu Nhi TPHCM tổ chức.

9. "Hào khí miền Đông - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" - Cụm miền Đông Nam Bộ, đi qua Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, từ ngày 17/6 - 24/6/2011 do Hội Đồng Đội và Nhà Thiếu Nhi TP HCM tổ chức.
10. "Bút sáng miền Tây - Về quê hương Đồng Khởi - Bến Tre", đi qua Gò Công, Bến Tre, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Tiền Giang, Tân Trụ (Long An) từ ngày 8/6 - 14/6/2013
11.
Hào khí miền Đông - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" - Cụm miền Đông Nam Bộ, đi qua Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận từ ngày 10/6 - 16/6/2014 do Hội Đồng Đội và Nhà Thiếu Nhi TP HCM tổ chức.


Đội viên nhỏ tuổi nhất tham gia du khảo thiếu nhi là Trịnh Thị Vân Anh, Lý My My

Đội viên tham gia nhiều chuyến du khảo nhất là Châu Ngọc Diễm


Tham dự các hoạt động, những sự kiện nổi bật do thành phố tổ chức:

1. Trại Tiếp Bước - Đại Hội CNBH Thành Phố, năm 1995.

2. "300 năm thành phố của em", năm 1998.

3. "Chào thiên niên kỷ mới", năm 2000.

4. Guiness "1000 trống kèn" chào mừng 1000 năm Thăng Long.


Bạn bè khắp nơi:

1. Trường dân lập nuôi dạy trẻ khuyết tật Đa Thiện (Nhà Bè - Quận 7)

2. Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và tàn tật Thị Nghè (Quận Bình Thạnh, Cơ sở 2 - Bảo Lộc)

3. Làng SOS Thủ Đức - Làng SOS Đà Lạt

4. Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi - Chùa Long Hoa (Quận 7), Thiên Phước (Củ Chi)

5. Tổ ấm ánh sáng Quận 10.

6. Trung Tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu

7. Trung Tâm điếc - huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

8. Trung Tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, Thị xã Bảo Lộc

9. Trung Tâm nhân đạo quê hương (Huỳnh Tiểu Hương), tại Bình Dương

10. Làng Hòa Bình (BV Phụ sản)

11. Cơ sở nuôi dạy trẻ nhiễm chất độc màu da cam, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

12. Nhà mở TP Mỹ Tho và TP Biên Hòa.

13. Trường Bình Đa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

14. Trường Nguyễn Đình Chiểu, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

15. Trường Mỹ Trà, Thị xã Cao Lãnh. tỉnh Đồng Tháp

16. Trường Trần Hưng Đạo, Trường Nam Hà TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

17. Các trường tiểu học, THCS ở xã Mỹ Lộc, xã Thuận Thành, xã Tân Tập, xã Phước Lý, xã Phước Vĩnh Tây, xã Đông Thạnh, thị trấn Cần Giuộc, xã Tân Kim, xã Trường Bình, xã Phước Lâm, xã Phước Hậu, xã Long Hậu, xã Phước Lại, xã Long An, xã Long Phụng.. thuộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An.

18. Trường THCS Tân Phú Trung, Phú Hòa Đông, Trung Lập Hạ, Nhuận Đức (huyện Củ Chi).

19. Trường THCS Lý Chính Thắng (huyện Hóc Môn), Trường THCS An Phú Đông (Quận 12)

20. Trường Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), Trường Phong Phú (huyện Bình Chánh), Trường Bình Khánh (huyện Cần Giờ)

21. Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

22. Trường Tiểu Học Lộc Tân, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
23. Trường THCS Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng


Hoạt động đáng nhớ!

Trại truyền thống Lên Đàng hằng năm vào dịp Quốc Khánh 2/9

Hè tình nguyện hằng năm: Mùa hè xanh, Hoa Phượng Đỏ - Trại Lửa Xanh

7 ngày tình nguyện vì quê hương Cần Giuộc năm 2003 và năm 2004

Hội trại "Nhớ ơn - 20/11" và "Cây mùa xuân"

Hội thi "Học sinh và tình bạn" và "Hành trình nhân ái"

Xây dựng 1 "Nhà tình nghĩa" tại xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ

Xây dựng 9 "Nhà tình bạn" tại xã Mỹ Lộc, xã Long Hậu, xã Phước Lâm, xã Phước Hậu, xã Đông Thạnh, xã Long Phụng, xã Long Thượng, xã Long An, xã Thuận Thành thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Giới thiệu cộng đồng 54 dân tộc (Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương - 2011)
Liên hoan dân vũ - Ngày hội "Nghệ sĩ nhỏ"
- Ngày hội "Khéo tay hay làm"


 

Hình ảnh hoạt động HVT10

 • Kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016
 • Thông báo số 6
 • Thông báo số 5
 • Thông báo số 4
 • Thông báo số 3
 • Thông báo số 2
 • Thông báo số 1
 • Lịch kiểm tra học kỳ 2
 • Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ Năm 2015
 • Kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 • Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Quà xuân 2015
 • Tham dự hoạt động cấp thành
 • Tham dự hoạt động cấp Quận
 • Hội trại truyền thống 9/1
 • Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam
 • Bản tin phát thanh số thứ 5
 • Liên hoan
 • ​13 tuổi thay mẹ nuôi em
 • Quá trình hình thành và phát triển