721â24 1118ờ Thứ nămà 23:18 +07 Thứ năm, 25/07/2024HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 25/07/2024 đến 25/07/2024 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ năm
25/07/2024
Thứ năm
25/07/2024
Thứ năm
25/07/2024
Thứ năm
25/07/2024
Thứ năm
25/07/2024
Thứ năm
25/07/2024
Thứ năm
25/07/2024

 

Hình ảnh hoạt động HVT10