103â24 828ờ Chủ nhậtà 08:28 ICT Chủ nhật, 19/05/2024HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 19/05/2024 đến 19/05/2024 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Chủ nhật
19/05/2024
Chủ nhật
19/05/2024
Chủ nhật
19/05/2024
Chủ nhật
19/05/2024
Chủ nhật
19/05/2024
Chủ nhật
19/05/2024
Chủ nhật
19/05/2024

 

Hình ảnh hoạt động HVT10