690â18 1134ờ Thứ haià 11:34 EDT Thứ hai, 20/08/2018HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 20/08/2018 đến 20/08/2018 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ hai
20/08/2018
Thứ hai
20/08/2018
Thứ hai
20/08/2018
Thứ hai
20/08/2018
Thứ hai
20/08/2018
Thứ hai
20/08/2018
Thứ hai
20/08/2018

 

Hình ảnh hoạt động HVT10