210â22 1102ờ Thứ sáuà 11:02 ICT Thứ sáu, 02/12/2022HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 02/12/2022 đến 02/12/2022 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ sáu
02/12/2022
Thứ sáu
02/12/2022
Thứ sáu
02/12/2022
Thứ sáu
02/12/2022
Thứ sáu
02/12/2022
Thứ sáu
02/12/2022
Thứ sáu
02/12/2022

 

Hình ảnh hoạt động HVT10