611â21 841ờ Thứ bảyà 20:41 ICT Thứ bảy, 16/01/2021HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 16/01/2021 đến 16/01/2021 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ bảy
16/01/2021
Thứ bảy
16/01/2021
Thứ bảy
16/01/2021
Thứ bảy
16/01/2021
Thứ bảy
16/01/2021
Thứ bảy
16/01/2021
Thứ bảy
16/01/2021

 

Hình ảnh hoạt động HVT10