211â23 1104ờ Chủ nhậtà 11:04 ICT Chủ nhật, 02/04/2023HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 02/04/2023 đến 02/04/2023 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Chủ nhật
02/04/2023
Chủ nhật
02/04/2023
Chủ nhật
02/04/2023
Chủ nhật
02/04/2023
Chủ nhật
02/04/2023
Chủ nhật
02/04/2023
Chủ nhật
02/04/2023

 

Hình ảnh hoạt động HVT10