009â20 614ờ Thứ haià 06:14 ICT Thứ hai, 30/03/2020HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 30/03/2020 đến 30/03/2020 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ hai
30/03/2020
Thứ hai
30/03/2020
Thứ hai
30/03/2020
Thứ hai
30/03/2020
Thứ hai
30/03/2020
Thứ hai
30/03/2020
Thứ hai
30/03/2020

 

Hình ảnh hoạt động HVT10