605â20 831ờ Thứ bảyà 20:31 ICT Thứ bảy, 04/07/2020HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 04/07/2020 đến 04/07/2020 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ bảy
04/07/2020
Thứ bảy
04/07/2020
Thứ bảy
04/07/2020
Thứ bảy
04/07/2020
Thứ bảy
04/07/2020
Thứ bảy
04/07/2020
Thứ bảy
04/07/2020

 

Hình ảnh hoạt động HVT10