986â20 540ờ Thứ baà 17:40 EST Thứ ba, 21/01/2020HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 21/01/2020 đến 21/01/2020 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ ba
21/01/2020
Thứ ba
21/01/2020
Thứ ba
21/01/2020
Thứ ba
21/01/2020
Thứ ba
21/01/2020
Thứ ba
21/01/2020
Thứ ba
21/01/2020

 

Hình ảnh hoạt động HVT10