695â20 1140ờ Thứ nămà 11:40 EDT Thứ năm, 01/10/2020HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 01/10/2020 đến 01/10/2020 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ năm
01/10/2020
Thứ năm
01/10/2020
Thứ năm
01/10/2020
Thứ năm
01/10/2020
Thứ năm
01/10/2020
Thứ năm
01/10/2020
Thứ năm
01/10/2020

 

Hình ảnh hoạt động HVT10