278â19 1240ờ Chủ nhậtà 12:40 ICT Chủ nhật, 17/11/2019HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 17/11/2019 đến 17/11/2019 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019

 

Hình ảnh hoạt động HVT10