051â21 714ờ Thứ bảyà 07:14 ICT Thứ bảy, 18/09/2021HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 18/09/2021 đến 18/09/2021 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ bảy
18/09/2021
Thứ bảy
18/09/2021
Thứ bảy
18/09/2021
Thứ bảy
18/09/2021
Thứ bảy
18/09/2021
Thứ bảy
18/09/2021
Thứ bảy
18/09/2021

 

Hình ảnh hoạt động HVT10