921â22 507ờ Thứ tưà 17:07 EDT Thứ tư, 06/07/2022HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 06/07/2022 đến 06/07/2022 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ tư
06/07/2022
Thứ tư
06/07/2022
Thứ tư
06/07/2022
Thứ tư
06/07/2022
Thứ tư
06/07/2022
Thứ tư
06/07/2022
Thứ tư
06/07/2022

 

Hình ảnh hoạt động HVT10