112â19 842ờ Thứ sáuà 08:42 ICT Thứ sáu, 19/07/2019HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 19/07/2019 đến 19/07/2019 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ sáu
19/07/2019
Thứ sáu
19/07/2019
Thứ sáu
19/07/2019
Thứ sáu
19/07/2019
Thứ sáu
19/07/2019
Thứ sáu
19/07/2019
Thứ sáu
19/07/2019

 

Hình ảnh hoạt động HVT10