217â23 1113ờ Chủ nhậtà 11:13 ICT Chủ nhật, 02/04/2023HVT10   Hướng dẫn

Hướng dẫn

Lên phía trên
Tạo hoạt động tuần
Câu hỏi:

Cho biết các bước tạo hoạt động tuần trong Module Sinh hoạt?

Trả lời:
Bước 1: Bạn đăng nhập theo địa chỉ (xem hình) bằng tài khoản admin đã được cấp

Bước 2: Đăng nhập hệ thống thành công (xem hình), bạn có thể chọn chức năng thích hợp (vào Quản lý Site hay Trang Chủ) hay tự động hệ thống chuyển đến Quản lý Site.

Bước 3: Hệ thống Quản lý Module Sinh hoạt (xem hình).
Để tạo hoạt động tuần lần đầu tiên, bạn nhập số tuần. Chọn ô màu đỏ ở Ngày bắt đầu để xác nhận đầu tuần thứ 2 là ngày tháng năm nào, tiếp tục chọn ô màu đỏ ở Ngày kết thúc để xác nhận cuối tuần chủ nhật là ngày tháng năm nào.

Bước 4: Nhập dữ liệu cho các ô Sáng, Chiều từ Thứ 2 đến Chủ Nhật. (Xem hỉnh. Tối thiểu phải nhập 1 kí tự. Ví dụ: * )

Bước 5: Khi nhập xong dữ liệu, bạn chọn Lưu, Hoạt động Tuần đã được tạo (Xem hình)

Lên phía trên
Copy dữ liệu hoạt động tuần
Câu hỏi:

Cho biết các thao tác thực hiện copy dữ liệu từ tuần đã có sang tuần mới trong Module Sinh hoạt?

Trả lời:
Bước 1: Bạn đăng nhập vào Admin, chọn Thêm hoạt động tuần. Nhập số tuần, xác định ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Chọn tuần cần copy (xem hình)

 
Bước 2: Chọn Ok (Xem hình)


 
Bước 3: Cập nhật dữ liệu, nếu có.. Chọn Lưu thay đổi (Xem hình)


Lên phía trên
Tạo hoạt động tháng
Câu hỏi:

Cho biết các bước tạo hoạt động tháng trong Module Sinh hoạt

Trả lời:
Bước 1: Đăng nhập Admin, chọn Thêm hoạt động tháng. Chọn tháng, chọn năm (Xem hình)

Bước 2: Nhập dữ liệu Tổ chức, Nội dung, Kết quả. Lần lượt đến hết Tuần 4. Dữ liệu tối thiểu nhập là 1 kí tự. Ví dụ: * (Xem hình)

Bước 3: Chọn Lưu thay đổi (Xem hình)
Lên phía trên
Cấu hình Module Sinh hoạt
Câu hỏi:

Cho biết thao tác cấu hình cho Module Sinh hoạt?

Trả lời:
Bước1: Trong Admin, bạn chọn Cấu hình. Nhập tiêu đề, nội dung... (Xem hình)

Bước 2: Chọn hiển thị là có, dạng hiển thị cho module là Hoạt động tuần hay hoạt động tháng. Mặc định module là hoạt động tháng (Xem hình)

Bước 3: Lưu thay đổi
 

Hình ảnh hoạt động HVT10

 • Kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016
 • Thông báo số 6
 • Thông báo số 5
 • Thông báo số 4
 • Thông báo số 3
 • Thông báo số 2
 • Thông báo số 1
 • Lịch kiểm tra học kỳ 2
 • Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ Năm 2015
 • Kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 • Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Quà xuân 2015
 • Tham dự hoạt động cấp thành
 • Tham dự hoạt động cấp Quận
 • Hội trại truyền thống 9/1
 • Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam
 • Bản tin phát thanh số thứ 5
 • Liên hoan
 • ​13 tuổi thay mẹ nuôi em
 • Quá trình hình thành và phát triển